Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Barcelona